Overview

Program pro optická pozorování kamerou, nebo obecným maticovým sníma?em.

Issue tracking

View all issues | Calendar | Gantt

Members

Manager: Jakub Kakona
Developer: Radka Škva?ilová
Reporter: Jan Milík, Josef Szylar, Martin Kákona