Overview

?eši problém digitalizace výstupního signálu z SDRX01B a synchronizaci vzorkovacích ?asú mezi stanicemi. Výsledkem má být schéma hradlového pole m??ícího odchylky od ?asového normálu (GPS) a dále návrh hardvaru, který by na základ? hodin generovaných z FPGA vzorkoval analogový signál z p?ijíma?e.

Issue tracking

View all issues | Calendar | Gantt