Overview

zarizeni pro mereni rozlozeni teploty na PCB pomoci cidla melexis. Prostoroveho nebo plosneho rozliseni bude dosazeno pohybem cidla a scanovanim pres zvolenou oblast. Omezeni zorneho uhlu snimace muze byt dosazeno clonkou, nebo cockou.
Potrebne zpracovani signalu je podobne radioastronomii pri zaznamu intenzitniho signalu z jedne paraboly.

Issue tracking

View all issues | Calendar | Gantt