Overview

Modifikovat Fritzing tak, aby s nim bylo možné dokumentovat zapojení modul? v za?ízeních..

Issue tracking

View all issues | Calendar | Gantt

Members

Developer: Roman Dvorak
Reporter: Roman Dvorak