Overview

?ešení spínaného sm?šova?e využívající optické vláknové prvky.

Motivací ke konstrukci takového sm?šova?e je omezení rušení vznikajícího na elektrických spínacích prvcích ve sm?šova?i a v?tší ší?ka pásma p?ijíma?e.

Issue tracking

View all issues | Calendar | Gantt