Feature #119

Vyhledávání (potla?ení detekce pohyblivých objekt?)

Added by Jakub Kakona almost 9 years ago. Updated over 6 years ago.

Status:NewStart date:11/26/2013
Priority:NormalDue date:12/12/2013
Assignee:Radka Škva?ilová% Done:

0%

Category:-Estimated time:8.00 hours
Target version:-Spent time:-

Description

Od v?tšiny kosmických objekt?, jako jsou družice existují parametry jejich drah a výpo?et jejich aktuální pozice. Lze je proto aktivn? o?ekávat v obrazu a zamezit jejich necht?né detekci.
Podobným zp?sobem m?že být ošet?eno vyhledávání a potla?ení letadel..


Related issues

Follows Feature #123: Zavírání clony kamery p?i pr?chodu Slunce p?es zorné pole New 11/08/2013 11/25/2013

History

#1 Updated by Jakub Kakona almost 9 years ago

  • Assignee set to Radka Škva?ilová

#2 Updated by Jakub Kakona almost 9 years ago

  • Due date changed from 09/25/2013 to 09/29/2013

#3 Updated by Jakub Kakona almost 9 years ago

  • Due date changed from 12/05/2013 to 12/18/2013
  • Estimated time set to 8.00

#4 Updated by Roman Dvorak over 6 years ago

Filtrace letadel by mohl byt vyresena prijmanim ADSB dat i jen pomoci DVB-T tuneru. Data by navic mohla byt pouzita pro kalibraci kamery - jeji zorne pole, presny smer, deformace obrazu, atd...

Also available in: Atom PDF